Välkommen till vår anpassade grundskola!

Vi är en del av Västbergaskolan som rymmer ca 750 elever. På anpassade grundskolan har vi 15 platser från F-9. Vi erbjuder fritidsverksamhet och för ungdomar över 12 år erbjuder vi korttidstillsyn (KTT).

Eleverna läser enligt anpassade grundskolans kursplaner med inriktning mot ämnesområden (estetisk verksamhet, verklighetsuppfattning, kommunikation, motorik och vardagsaktiviteter).
Vi ser skola och fritids som en helhet där alla aktiviteter ska kopplas till läroplanen samt till elevernas individuella behov.

Språk och kommunikation är avgörande för lärande och social utveckling. Vi lägger därför stor vikt vid att utveckla och uppmuntra varje elevs kommunikation. Det kan vara genom att använda exempelvis AKK (alternativt kompletterande kommunikation), bilder samt teckenstöd. En stor del av personalen har lång erfarenhet av att arbeta med tecken som stöd.

Vi använder PictureMyLife (https://picturemylife.se) för dokumentation samt i kontakten mellan skolan och hemmet.

Vill du veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt!


Generella iakttagelser efter en extern utvärdering av Västbergaskolans anpassade grundskola gjord av utbildningsförvaltningen

– Eleverna har en god och stimulerande lärmiljö.
– Eleverna har god tillgång till IKT och andra läromedel.
– Det är en hög grad av individanpassning och lärandet sker på många lika olika sätt för att möta respektive elev på rätt nivå.
– Elevens kommunikativa förmåga tränas med hjälp av tecken, bilder, etc.
– Elever, som har rätt modersmålsundervisning, erbjuds detta.
– Eleverna erbjuds motorisk träning genom exempelvis dans och ridning.
– Pedagogerna uppvisar en tilltro till elevernas förmåga att klara olika situationer och uppdrag.
– Eleverna tränas i att vara ute i samhället bl.a. genom olika studiebesök

Britt-Marie Kupari

Resurspedagog
08-563 161 26
britt-marie.kupari@vastbergaskolan.se

Connie Namatovu

Resurspedagog
08-563 161 26
connie.namatovu@vastbergaskolan.se

Eva Malmborg

Biträdande rektor anpassad grundskola
0733-414 267
eva.malmborg@vastbergaskolan.se

Kerstin Kabatas

Resurspedagog
08-563 161 26
kerstin.kabatas@vastbergaskolan.se

Lena Johansson

Specialpedagog
08-563 161 26
lena.johansson@vastbergaskolan.se

Leo Da Silva

Resurspedagog
08-563 161 26
leo.da.silva@vastbergaskolan.se

Maria Johnsson

Lärare/mentor
072-8589982
maria.johnsson@vastbergaskolan.se

Olga Vagelopoulou

Resurspedagog
08-563 161 26
olga.vagelopoulou@vastbergaskolan.se

Per Johansson Candelay

Fritidsledare
08-563 161 26
per.johansson@vastbergaskolan.se

Ulrika Borg

Lärare/mentor
0733-31 43 88
ulrika.borg@vastbergaskolan.se