Välkommen att ansöka till våra förskoleklasser!

Ansökan

Alla som vill söka plats till Västbergaskolans förskoleklass höstterminen 2021 behöver fylla i en ansökan till skolan. Det gäller även de som redan har syskon som går på skolan. Under fliken ”Blanketter” på vår hemsida hittar ni ”Ansökan till skolan”. Om ni är två vårdnadshavare så måste ansökan skrivas under av er båda. Blanketten ska vara oss tillhanda senast 20 december 2020.

Vi samarbetar sedan fyra år tillbaka med Stockholm stad i antagningsprocessen. När det är dags att söka skola måste ni som vill ha plats på Västbergaskolan även söka via Stockholm stads e-tjänst ”Söka skola”. På så sätt bekräftar ni att ni fortfarande är intresserade av att ert barn ska börja här på Västbergaskolan. Vi antar precis som tidigare utifrån syskonförtur, närområde och den kötid ni sedan tidigare har här på Västbergaskolan.

När antagningsprocessen är klar får ni ett antagningsbesked från Stockholm stad. Där framgår om ditt barn blir erbjuden plats på Västbergaskolan eller någon annan skola. Om ni blir erbjuden och tackar jag till plats på Västbergaskolan innebär det att kommunen ger Västbergaskolan i uppdrag att ansvara för skolgången för ditt barn.

Om ni blir erbjudna plats på Västbergaskolan och tackar nej till denna, eller inte söker Västbergaskolan via Stockholm stads e-tjänst, så avsäger ni er också er plats i Västbergaskolans kö.

Alla hushåll med 6-åringar kommer att få information från Stockholms stads söktjänst i början av januari. Ansökningstiden pågår mellan 15/1 – 15/2 2021. Mer information hittar ni på http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/.

Informationsmöte – digitalt

Utifrån nuläge i världen och den pandemi som råder kommer vi i början av vårterminen 2021 lägga ut en informationsfilm där vi presenterar Västbergaskolan och vår förskoleklassverksamhet. Ni är alla varmt välkomna att ta del av den.

Lite om vår verksamhet i förskoleklass

Barnen i skolans förskoleklasser går tillsammans på en av våra avdelningar, i år Kobran. De är indelade i 6 grupper om 12 barn i varje grupp med en ansvarig pedagog. För att skapa och få en bra fungerande klass inför grundskolan arbetar vi med både de enskilda grupperna men också blandat mellan olika grupper. Det kan också ske förändringar inom grupperna under året om vi anser att det skulle gynna klimatet i gruppen. Klassindelningen fastställs under slutet på vårterminen.

Västbergaskolan har en heldagsverksamhet där vi följer Lgr11 enligt kapitel 1, 2, 3 och 4 samt arbetsplanen för fritidshemsverksamheten (se skolans hemsida, pedagogiska mål). Pedagogerna på avdelningen arbetar tillsammans för att barnen ska nå de uppsatta målen under året. För att barnen ska få möjlighet att lära känna varandra mellan grupperna och all personal på avdelningen så sker aktiviteter i olika gruppkonstellationer och med olika pedagoger.

Våra kriterier för intagning för barn skrivna i Stockholms kommun

1. Kötid med syskonförtur om syskon redan går i Västbergaskolan

2. Kötid inom närområdet

3. Kötid