ERASMUS+ PROJEKT PÅ VÄSTBERGASKOLAN

Västbergaskolan har blivit beviljade ett skolutvecklingsprojekt inom ramen för
Erasmus+, 2018-2020.

Projektet riktar sig till elever i årskurs 9 och handlar om att implementera undervisningsmetoden ”Learning through service”. Den innebär att elever erhåller ny/använder kunskap inom olika områden då de erbjuder tjänster till externa organisationer/föreningar.
Eleverna kommer under detta projekt att rikta in sig på området kulturarv.

Förutom att vi lokalt på skolan arbetar med projektet, innebär det även att några elever kommer att få möjlighet att besöka våra partnerskolor som finns i Tyskland, Spanien och Portugal under en vecka.
Västbergaskolan står själv för värdskapet under höstterminen 2019 då elever från partnerskolorna besöker oss.

Vi ser fram emot ett värdefullt och utvecklande samarbete med våra partnerskolor.

Anneli Hernvald / Koordinator Västbergaskolan