ERASMUS+ PROJEKT PÅ VÄSTBERGASKOLAN

Västbergaskolan har under åren 2018-2020 bedrivit ett skolutvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+. Projektet riktade sig till elever på högstadiet och fokusområdet var kulturarv.

Genom att eleverna fick göra en egen hemsida, med minnesvärda platser i Hägersten, kunde vi knyta an till det kulturarv som finns i närområdet. Hemsidan heter ”Sights in Hägersten” och är tillgänglig för den som önskar.

Förutom att vi lokalt på skolan arbetat med projektet, har även några elever fått möjlighet att besöka våra partnerskolor som finns i Tyskland, Spanien och Portugal under en vecka och arbeta med deras projekt på samma tema.

Västbergaskolan stod själv för värdskapet under höstterminen 2019 då elever från partnerskolorna besökte oss.

Ett stort tack till alla involverade i projektet, elever, vårdnadshavare och personal. Även tack till våra partnerskolor för ett värdefullt och utvecklande samarbete.

Anneli Hernvald / Koordinator Västbergaskolan