ERASMUS+ PROJEKT PÅ VÄSTBERGASKOLAN

Västbergaskolan har under flera år bedrivit skolutvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+. Projekten riktar sig till elever på högstadiet. Tidigare år har vi haft fokusområde kulturarv och nu är vi med i ett projekt som handlar om miljö och hållbar utveckling.

Förutom att vi lokalt på skolan arbetar med projektet, har även elever fått möjlighet att besöka våra partnerskolor som finns i Belgien, Spanien och Portugal under en vecka och tillsammans med ungdomar från dessa skolor arbeta med området.

Västbergaskolan stod själv för värdskapet under vårterminen 2022 då elever och personal från våra partnerskolor besökte oss.

Ett stort tack till alla involverade i projektet, elever, vårdnadshavare och personal. Även tack till våra partnerskolor för ett värdefullt och utvecklande samarbete.

Anneli Hernvald / Erasmus koordinator på Västbergaskolan