Händelse
Datum
År
Studiedag, skolan stängd
Måndag 14 augusti
2023
Studiedag, skolan stängd
Tisdag 15 augusti
2023
Terminsstart höstterminen
Tisdag 22 augusti
2023
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 12 september
2023
Klubben stänger 15:15 för APT
Tisdag 12 september
2023
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 10 oktober
2023
Klubben stänger 15:15 för APT
Tisdag 10 oktober
2023
Höstlov
Vecka 44
2023
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 7 november
2023
Klubben stänger 15:15 för APT
Tisdag 7 november
2023
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 5 december
2023
Klubben stänger 15:15 för APT
Tisdag 5 december
2023
Julavslutning
Torsdag 21 december
2023
Skola och fritids stängt för planeringsdag
Måndag 8 januari
2024
Terminsstart vårterminen
Onsdag 10 januari
2024
Stora och Lilla klubben stänger kl.15.15 för APT.
Tisdag 6 februari
2024
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 6 februari
2024
Sportlov
Vecka 9
2024
Stora och Lilla klubben stänger kl.15.15 för APT.
Tisdag 5 mars
2024
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 5 mars
2024
Påsklov
Vecka 14
2024
Stora och Lilla klubben stänger kl.15.15 för APT.
Tisdag 9 april
2024
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 9 april
2024
Studiedag. Ej skoldag, fritids öppet.
Tisdag 30 april
2024
Stora och Lilla klubben stänger kl.15.15 för APT.
Tisdag 7 maj
2024
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 7 maj
2024
Kristi himmelsfärd (Lovdag)
Fredag 10 maj
2024
Stora och Lilla klubben stänger kl.15.15 för APT.
Tisdag 4 juni
2024
Fritids lågstadiet stänger 15:45 för APT
Tisdag 4 juni
2024
Skoldag. Ej klämdag
Fredag 7 juni
2024
Skolavslutning, fritids stänger kl. 13:45.
Onsdag 12 Juni
2024
Skola och fritids stängt för planeringsdag
Fredag 14 juni
2024
Fritids stängt
Måndag 12 augusti
2024
Fritids stängt
Tisdag 13 augusti
2024
Skolstart läsåret 2024-25
Tisdag 20 augusti
2024
Höstlov
Vecka 44.
2024
Julavslutning
Fredag 20 december
2024