Skolbiblioteket

Välkommen till vårt fina skolbibliotek!

Västbergaskolans skolbibliotek är en viktig del av skolan. Där välkomnas vi av en stor mängd fack- och skönlitteratur i en trivsam miljö. ​F​orskning visar att välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever. ​Västbergaskolans skolbibliotek bemannas av en utbildad skolbibliotekarie.

I Västbergaskolans verksamhetsplan står att eleverna ska känna sig sedda och erbjudas en god undervisning av hög kvalitet som motsvarar kunskapsmålen och skolbiblioteket bidrar till att förverkliga detta. ​I skolor med utbildade bibliotekarier läser eleverna mer inte endast i samband med skolarbete utan också på fritiden.​ ​Av verksamhetsidén framgår att all personal på skolan ska ha ett inkluderande arbetssätt, och att vi ska arbeta med extra anpassningar och använda språkutvecklande metoder. Skolbibliotekarien har en viktig roll i det arbetet och samarbetar nära med övriga pedagoger i kunskapsuppdraget.

Västbergaskolan har en skolbiblioteksplan som ska beskriva samverkan mellan skola och skolbibliotek. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra skolbibliotekets uppdrag utifrån skollagen och andra styrdokument​. Uppföljningen av skolbiblioteksplanen sker i det ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet.

Kontaktinformation

Märta Linnros

Bibliotekarie
marta.linnros@vastbergaskolan.se