Föräldragrupp

Vi är en grupp föräldrar med barn i Västbergaskolan som har bildat en föräldragrupp. Föräldragruppen har funnits sedan 2014. Syftet med gruppen är att bibehålla en löpande dialog, där vi kan utbyta synpunkter och information med andra föräldrar och med skolans representanter. Vi lyfter även de frågor som vi tycker är viktiga, vilka skolledningen besvarar. Några gånger under året har vi möten med skolans ledning. Exempel på aktuella frågor vi diskuterar med skolledningen är den fysiska miljön i skolans lokaler, frågor om genus och jämställdhet, vad har skolan har för syn på IT i utbildningen samt trygghetsfrågor och hur skolan arbetar för att motverka mobbing och kränkande beteende.

Kontakta oss gärna med dina frågor eller om du är intresserad av att veta mer.

foraldragruppen@vastbergaskolan.se