Läxpolicy

Lärarna samordnar planeringen så att läxor, prov och inlämningsarbeten fördelas jämnt över terminen. För de äldre årskurserna, åk. 4 – 9, ska det finnas läxschema i SchoolSoft där man lätt kan ta del av de läxor och inlämningsuppgifter som läraren lagt ut. Läxan ska ingå som en naturlig del i den ordinarie undervisningen och förberedas i klassrummet samt följas upp av läraren. I de yngre årskurserna skriver lärarna in läxorna i veckobreven. För elever i årskurs 4 – 9 finns möjlighet att gå på studietid där man kan hjälp av lärare.

Syfte med läxor:

  • Repetitions- eller övningsläxan är en välkänd typ av läxa som de allra flesta skolelever är bekanta med. Den syftar till att ge eleverna mängdträning och repetition av sådant innehåll som man har arbetat med under lektionerna och som eleverna redan har förstått.
  • Förbereda eleverna inför något moment som ska tas upp i undervisningen. Det kan t.ex handla om att läsa något kapitel i en skönlitterär bok som sedan ska bearbetas eller diskuteras i skolan.
  • Innehåll som finns utanför skolan, och som därför av praktiska skäl inte kan utföras lika bra i skolans lokaler. Det kan till exempel vara läxor där eleverna ska intervjua sina vårdnadshavare eller någon annan person.

Antal läxor per vecka beror naturligtvis på elevens ålder och läxans omfattning men nedanstående är ett ungefärligt antal:

  • lågstadiet 2 läxor
  • mellanstadiet 3 – 4 läxor
  • högstadiet 4 – 6 läxor

Det är viktigt med ett gott samarbete mellan skola och hem. Om ni har frågor om läxorna så tar gärna kontakt med undervisande lärare. Denne kan ge mer information om hur läxan ska göras eller hjälpa till att anpassa instruktioner/information om läxorna etc.

Ledningsgruppen