Skolans verksamhet och organisation

Västbergaskolan AB är en fristående grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9 samt anpassad grundskola från förskoleklass till årskurs 9, fritidshem och korttidstillsyn. Läsåret 2023-24 har skolan 760 elever varav 746 elever fördelade på 3 klasser per årskurs i grundskolan och 14 elever i anpassade grundskolan. Västbergaskolan erbjuder skolbarnomsorg till de elever i årskurs F-6 som önskar, samt korttidstillsyn för elever i årskurs 7-9 i anpassade grundskolan.

Elever bosatta i skolans närområde har förtur till Västbergaskolan. För att få plats måste ni ansöka om det, även om det redan finns syskon som går i skolan.

Västbergaskolan AB ägs och drivs av Anna Karin Hellsten och Anna Stenbom som båda jobbar aktivt i verksamheten. Skolan startades i fristående form 2001 av Kenth Aronsson, Lilian Samuelsson och Hans Larsson. 

Skolans organisation bygger på delaktighet med snabba beslutsvägar. I de fem arbetslagen kan många beslut tas direkt. Vår ambition är att alla elever ska vara sedda och beredas god undervisning av hög kvalitet. Våra ledord är

KUNSKAP      TRYGGHET      ENGAGEMANG

I vår verksamhetsplan kan du läsa mer om hur vi jobbar. Du kan även läsa om våra pedagogiska mål för fritidshemmen och förskoleklasserna.

Organisationsplan