Skolans verksamhet och organisation

Västbergaskolan AB är en fristående grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9 samt grundsärskola från förskoleklass till årskurs 9, fritidshem och korttidstillsyn.

Läsåret 2020-21 har grundskolan 750 elever fördelade på 3 klasser per årskurs. Grundsärskolan har 15 elever.

Västbergaskolan erbjuder skolbarnomsorg till alla som önskar.

Elever bosatta i skolans närområde har förtur till Västbergaskolan. För att få plats måste ni ansöka om det, även om det redan finns syskon som går i skolan.

Västbergaskolan AB startades 2001 av Kenth Aronsson, Lilian Samuelsson och Hans Larsson. Skolan ägs och drivs idag av Karin Forsberg, Anna Karin Hellsten och Anna Stenbom som alla tre jobbar aktivt i verksamheten.

Skolans organisation bygger på delaktighet med snabba beslutsvägar. I de fem arbetslagen kan många beslut tas direkt.

Västbergaskolans ambition är att alla elever ska vara sedda och beredas god undervisning av hög kvalitet. Våra ledord är

KUNSKAP      TRYGGHET      ENGAGEMANG

I vårt verksamhetsprogram kan du läsa mer om hur vi jobbar. Du kan även läsa om våra pedagogiska mål för fritidshemmen och förskoleklasserna.

 

Organisationsplan