Synpunkter och klagomål

Din åsikter är viktiga och hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.
Vi vill lyssna på dina synpunkter och rätta till eventuella fel och brister. För elever på skolan kan synpunkter även gå via klassråd och elevråd.

Klagomål

Med klagomål avses att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar som t.ex skollagen.

Om du har synpunkter eller klagomål vill vi att du mailar:

– i första hand berörd personal

– i andra hand biträdande rektor/rektor

– i tredje hand huvudman

 

 

Bitr. rektor F-3: Ann-Sofie Lundström

ann-sofie-lundström@vastbergaskolan.se

Bitr. rektor 4-6: Marielle Almgren

marielle.almgren@vastbergaskolan.se

Bitr. rektor 7-9: Victoria Atteblad

victoria.atteblad@vastbergaskolan.se

Bitr. rektor anpassad grundskola: Eva Malmborg

eva.malmborg@vastbergaskolan.se

 

 

Rektor: Anna-Karin Hellsten

anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se’

 

Skolchef/huvudman: Anna Stenbom

anna.stenbom@vastbergaskolan.se