Värdegrund och regler

Västbergaskolans värdegrund

För att främja en stabil grund för all inlärning, har personal och elever tillsammans utarbetat en värdegrund bestående av fyra punkter för att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som råder.

  • Du ska visa respekt för andra, dig själv och den gemensamma miljön.
  • Du ska kunna känna dig trygg.
  • Du ska ta ansvar för din egen och andras arbetsro.
  • Du ska känna till och följa skolans regler samt utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Exempel på förhållningssätt utifrån vår värdegrund.

  •  På Västbergaskolan ska vi visa varandra respekt och behandla andra så som vi själva vill bli behandlade. Vi accepterar att alla är olika och att vi alla är lika mycket värda. Vi ska bry oss om varandra och oss själva. Vi tar ansvar för miljön genom att inte klottra, förstöra eller skräpa ner.
  • På Västbergaskolan ska vi känna trygghet och veta att vi agerar mot våld och mobbning. På vår skola får man inte slåss, i stället ska vi bjuda in varandra i leken/gemenskapen och vara en bra kompis.
  • På Västbergaskolan ska vi lyssna på varandra och uppträda på ett sätt så att vi inte stör andra.
  • På Västbergaskolan är rättvisa viktigt. Vi ska ta ansvar för våra handlingar och sträva efter att alla ska känna sig delaktiga.

Mer specifika ordningsregler, som bygger på vår värdegrund, finns som PDF-filer nedan.