Västbergaskolans fritidshem

De flesta av våra elever i F-3 är inskrivna på något av skolans fyra fritidshem, Mikrofonen, Kobran, Jacket och Luren. Fritidshemmen är öppna från kl 6.30 till 18.00 och bedriver även lovverksamhet. För årskurs 4-6 finns våra fritidsklubbar, lilla och stora Klubben, som är öppen från det att skolans slutar fram till 16.45. Klubben stänger under sommar- och jullov. De fyra fritidshemmen har sina lokaler på fyra olika enheter inom skolbyggnaden. Eftersom varje avdelning är integrerad med skolan/förskoleklassen möjliggör detta att lokalerna nyttjas optimalt och samarbetet mellan skola och fritids underlättas. Fritidshemmens lokaler är anpassade så att de kan erbjuda möjlighet till lek och skapande verksamhet i olika former men även vila. Fritidshemmen har tillgång till idrottshallen ett rörelserum och aula. Inom skolans fritidshem arbetar ca 27 pedagoger. Det går ca 65 barn på varje fritidshem. På fritidshemmen arbetar lärare i fritidshem, fritidspedagoger, barnskötare, fritidsledare och förskollärare.

 

Lovfritids

Under skolloven har vi lovfritids. Under sommarlovet har vi vår ordinarie fritidshem stängda under v 27-31 men vissa av dessa veckor har vi jourfritids för de elever som anmäler behov av omsorg. Särskild blankett används för att anmäla sitt barn till jourfritids. Vecka 29 och 30 har skola och fritids helt stängt.

Anmälan till vanliga lovfritids görs i SchoolSoft och anmälan till de kortare loven öppnar några veckor före respektive lov. Sommarlovsanmälan är öppen i början av april.