Björn Jönsson

Mentor 8C, svenska, spanska (föräldraledig 2020-21)
bjorn.jonsson@vastbergaskolan.se