Christina Ankarstad

Kobran, samverkan, fritids, fackligt ombud för Kommunal.
christina.ankarstad@vastbergaskolan.se