Fanny Färjsjö

Lärare 3A, fackligt ombud för Sveriges Lärare.
fanny.farjsjo@vastbergaskolan.se