Linda Ekeroot

Klasslärare 6C, fackligt ombud för Lärarförbundet
linda.ekeroot@vastbergaskolan.se