Linda Ekeroot

Mentor 4C, fackligt ombud för Lärarförbundet
linda.ekeroot@vastbergaskolan.se