Marinella di Giacomo

Mentor 9A, engelska, tyska, fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund
marinella.di-giacomo@vastbergaskolan.se