Olle Albiin

IT-administratör, fackligt ombud för Vision
olle.albiin@vastbergaskolan.se