Wasam Jawad

Mikrofonen, resurspedagog och fritids.
wasam.jawad@vastbergaskolan.se