Elevhälsan

.


Christina Lamers

Skolläkare
Kontakt förmedlas via skolsköterskan.

Emma Supanich

Skolpsykolog
emma.supanich@vastbergaskolan.se

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Lina Silverklippa

Skolsköterska
08-563 161 09
lina.silverklippa@vastbergaskolan.se