Elevhälsan

.


Jessica Linnros

Skolsköterska
08-563 161 09
skolskoterska@vastbergaskolan.se

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Noona Sellberg

Skolsköterska
08-563 161 09
skolskoterska@vastbergaskolan.se

Skolläkare


Kontakt förmedlas via skolsköterskan.