Fackliga ombud


Christina Ankarstad

Kobran, samverkan, fritids, fackligt ombud för Kommunal.
christina.ankarstad@vastbergaskolan.se

Marinella di Giacomo

Mentor 8A, engelska, tyska, fackligt ombud för Sveriges lärare.
marinella.di-giacomo@vastbergaskolan.se