Fackliga ombud


Christina Ankarstad

Kobran, samverkan, fritids, fackligt ombud för Kommunal.
christina.ankarstad@vastbergaskolan.se

Fanny Färjsjö

Lärare 3A, fackligt ombud för Sveriges Lärare.
fanny.farjsjo@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Lilla klubben, resurs åk 6, fackligt ombud för Kommunal.
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Marinella di Giacomo

Tyska, fackligt ombud för Sveriges Lärare.
marinella.di-giacomo@vastbergaskolan.se