Ledningsgrupp


Anna Karin Hellsten

Rektor
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Anna Stenbom

Biträdande rektor 7-9
0733-41 42 68
anna.stenbom@vastbergaskolan.se

Eva Malmborg

Biträdande rektor grundsärskolan
0733-414 267
eva.malmborg@vastbergaskolan.se

Johanna Gramsci Sommar

Biträdande rektor F-3
070-757 61 48
johanna.gramsci.sommar@vastbergaskolan.se

Karin Forsberg

Biträdande rektor 4-6
0733-414 264
karin.forsberg@vastbergaskolan.se