Fritids – Klubben


Ida Wiander

Fritidsklubb, resurs åk 4
ida.wiander@vastbergaskolan.se

Jacob Sandgren

Lilla klubben
jacob.sandgren@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Fritidsklubben, resurs åk 5
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Föräldraledig
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Omar Khelifa

Klubben
omar.khelifa@vastbergaskolan.se