Moderna språk årskurs 6


Anna Franck

Föräldraledig (Mentor 7A, spanska)
anna.franck@vastbergaskolan.se

Björn Jönsson

Mentor 8C, svenska, spanska (föräldraledig 2020-21)
bjorn.jonsson@vastbergaskolan.se

Emely Svanberg Ponce

Mentor 7B, engelska, spanska
emely.svanberg-ponce@vastbergaskolan.se

Marinella di Giacomo

Mentor 9A, engelska, tyska, fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund
marinella.di-giacomo@vastbergaskolan.se

Vivian Gallardo

Mentor 7A, spanska
vivian.gallardo@vastbergaskolan.se