Lärare i praktiska och estetiska ämnen


Cornelia Lötbring

Mentor 9C, lärare trä- och metallslöjd
cornelia.lotbring@vastbergaskolan.se

Cornelia Södergren

Mentor 7A, Idrottslärare 4-9
cornelia.sodergren@vastbergaskolan.se

Elisabeth Lampinen

Mentor 7C, hem och konsumentkunskap 6-9
elisabeth.lampinen@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Lärare trä- och metallslöjd
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Karin Kindblom

Textillärare ÅK6, Matematik 4C
karin.kindblom@vastbergaskolan.se

Maria Rasmusson

Textilslöjd
maria.rasmusson@vastbergaskolan.se

Maria Östrud

Musiklärare åk 4-9
maria.ostrud@vastbergaskolan.se

Mattias Lindholm

Mentor 8C, bild
mattias.lindholm@vastbergaskolan.se

Sara Vallin

Idrottslärare 3-9
sara.vallin@vastbergaskolan.se