Lärare i praktiska och estetiska ämnen


Andreas Plate

Mentor 9c Idrottslärare åk 4-9
andreas.plate@vastbergaskolan.se

Cornelia Lötbring

Lärare, Trä- och metallslöjd, textilslöjd ÅK 3-8
cornelia.lotbring@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Mentor 7C, Trä- och metallslöjd
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

Karin Hellström

Textilslöjd
karin.hellstrom@vastbergaskolan.se

Karin Kindblom

Mentor 5b & 5C, textillärare ÅK5
karin.kindblom@vastbergaskolan.se

Maria Östrud

Musiklärare åk 4-9
maria.ostrud@vastbergaskolan.se

Mattias Lindholm

Mentor 9C, bild
mattias.lindholm@vastbergaskolan.se

Sara Vallin

Idrottslärare 3-9
sara.vallin@vastbergaskolan.se