Specialpedagog, resurser och svenska 2


Elin Örnebring

Speciallärare i matematik
elin.ornebring@vastbergaskolan.se

Gabriella Örün

Resurs åk 6
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Ida Wiander

Fritidsklubb, resurs åk 4
ida.wiander@vastbergaskolan.se

Ing-Marie ”Ia” Berander

Speciallärare årskurs 4-6
ia.berander@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Fritidsklubben, resurs åk 5
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Föräldraledig
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Marko Pavic

Klubben
marko.pavic@vastbergaskolan.se

Spiros Bellos

Studion 4-6
spiros.bellos@vastbergaskolan.se

Zeki Alacam

Lärare, studion 4-6
zeki.alacam@vastbergaskolan.se