Specialpedagog, resurser och svenska 2


Annika Macklin

Speciallärare matematik
annika.macklin@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Lilla klubben, resurs åk 6, fackligt ombud för Kommunal.
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Omar Khelifa

Stora klubben, resurs åk 4
omar.khelifa@vastbergaskolan.se

Spiros Bellos

Resurspedagog oasen
spiros.bellos@vastbergaskolan.se

Tedh Ramberg

Lilla klubben, Resurs åk 4
tedh.ramberg@vastbergaskolan.se

Victoria Dewoon

Specialpedagog
victoria.dewoon@vastbergaskolan.se