Specialpedagog, resurser och svenska 2


Elin Örnebring

Speciallärare i matematik
elin.ornebring@vastbergaskolan.se

Karla Retamal Salas

Fritidsklubben, resurs åk 4
karla.retamal-salas@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Föräldraledig
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Omar Khelifa

Klubben, resurs åk 5
omar.khelifa@vastbergaskolan.se

Spiros Bellos

Klubben, resurs åk 6
spiros.bellos@vastbergaskolan.se