Specialpedagog


Annika Macklin

Speciallärare matematik
annika.macklin@vastbergaskolan.se

Nicole Martholm

Specialpedagog årskurs 7-9
nicole.martholm@vastbergaskolan.se