Språkval SV/EN


Cecilia Flodin

Mentor 9B svenska, engelska, SV/EN
cecilia.flodin@vastbergaskolan.se

Erika Bolander

Mentor 7B, svenska, engelska, SV/EN
erika.bolander@vastbergaskolan.se

Eva Karin Häggblom

Studion, resurslärare, SV/EN
eva-karin.haggblom@vastbergaskolan.se

Linda Råberg

Mentor 8B, svenska, SV/EN
linda.raberg@vastbergaskolan.se