Årskurs 3 – Kobran

 


Anna Sigal

Lärare 3B
anna.sigal@vastbergaskolan.se

Christina Ankarstad

Kobran, samverkan, fritids, fackligt ombud för Kommunal.
christina.ankarstad@vastbergaskolan.se

Elias Händig

Kobran, resurspedagog, fritids
elias.handig@vastbergaskolan.se

Fanny Färjsjö

Lärare 3A, fackligt ombud för Sveriges Lärare.
fanny.farjsjo@vastbergaskolan.se

Hanna Karlsson

Lärare 3C
hanna.karlsson@vastbergaskolan.se

Niklas Gahrton

Kobran, lärare i fritidshem, musiklärare 1-3
niklas.gahrton@vastbergaskolan.se

Pierre ”Chimo” Andersson

Kobran, samverkan, fritids
pierre.andersson@vastbergaskolan.se

Rafael Wiking

Fritids
rafael.wiking@vastbergaskolan.se