Årskurs 1 – Kobran


Ann-Sofie Lundström

Kobran, musiklärare årskurs 1-3, fritidspedagog
ann-sofie.lundstrom@vastbergaskolan.se

Anna Sigal

Lärare 1B
anna.sigal@vastbergaskolan.se

Christina Ankarstad

Kobran, samverkan, fritids, fackligt ombud för Kommunal.
christina.ankarstad@vastbergaskolan.se

Elias Händig

Kobran, resurspedagog, fritids
elias.handig@vastbergaskolan.se

Fanny Färjsjö

Lärare 1A
fanny.farjsjo@vastbergaskolan.se

Mikaela Nilsson

Lärare 1C
mikaela.nilsson@vastbergaskolan.se

Pierre ”Chimo” Andersson

Kobran, samverkan, fritids
pierre.andersson@vastbergaskolan.se

Åsa Wallenström

Kobran, fritids
asa.wallenstrom@vastbergaskolan.se