Årskurs 2 – Kobran

 


Anna Sigal

Lärare 2B
anna.sigal@vastbergaskolan.se

Christina Ankarstad

Kobran, samverkan, fritids, fackligt ombud för Kommunal.
christina.ankarstad@vastbergaskolan.se

Elias Händig

Kobran, resurspedagog, fritids
elias.handig@vastbergaskolan.se

Fanny Färjsjö

Lärare 2A
fanny.farjsjo@vastbergaskolan.se

Mikaela Mikiver

Lärare 2C
mikaela.mikiver@vastbergskolan.se

Niklas Gahrton

Kobran, lärare i fritidshem, musiklärare 1-3
niklas.gahrton@vastbergaskolan.se

Pierre ”Chimo” Andersson

Kobran, samverkan, fritids
pierre.andersson@vastbergaskolan.se

Åsa Wallenström

Kobran, fritids
asa.wallenstrom@vastbergaskolan.se