Årskurs 3 – Mikrofonen


Emma Kindblom

Mikrofonen, lärare i fritidshem
emma.kindblom@vastbergaskolan.se

Gabriella Örün

Mikrofonen, lärare i fritidshem
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Jones Amanali

Mikrofonen, Lärare i fritidshem
jones.amanali@vastbergaskolan.se

Kajsa Dysholm

Lärare 3C
kajsa.dysholm@vastbergaskolan.se

Loreto Nunez

Mikrofonen, resurspedagog, fritids
loreto.nunez@vastbergaskolan.se

Maria Holmberg

Lärare 3B
maria.holmberg@vastbergaskolan.se

Mikael Behm

Mikrofonen, resurspedagog, fritids
mikael.behm@vastbergaskolan.se

Sofia Rahm

Lärare 3A
sofia.rahm@vastbergaskolan.se