Förskoleklass – Mikrofonen


Elliot Collin

Mikrofonen, fritids
elliot.collin@vastbergaskolan.se

Emma Kindblom

Lärare förskoleklass, lärare i fritidshem
emma.kindblom@vastbergaskolan.se

Fredrika Åkerlund

Lärare förskoleklass
fredrika.akerlund@vastbergaskolan.se

Gabriella Örün

Mikrofonen, lärare i fritidshem
gabriella.orun@vastbergaskolan.se

Jones Amanali

Mikrofonen, Lärare i fritidshem
jones.amanali@vastbergaskolan.se

Josefin Tidlund

Lärare förskoleklass
josefin.tidlund@vastbergaskolan.se

Maria Holmberg

Lärare förskoleklass
maria.holmberg@vastbergaskolan.se

Mikael Behm

Mikrofonen, samverkan, fritids
mikael.behm@vastbergaskolan.se

Sanna Max

Lärare förskoleklass
sanna.max@vastbergaskolan.se

Sebastian Haglund

Mikrofonen, fritids

Åsa Håkansson

Lärare förskoleklass
asa.hakansson@vastbergaskolan.se