Lärare i praktiska och estetiska ämnen


Ann-Sofie Lundström

Kobran, musiklärare årskurs 1-3, fritidspedagog
ann-sofie.lundstrom@vastbergaskolan.se

Cornelia Lötbring

Lärare, Trä- och metallslöjd, textilslöjd ÅK 3-8
cornelia.lotbring@vastbergaskolan.se

Johanna Krüger

Mentor 7C, Trä- och metallslöjd
johanna.kruger@vastbergaskolan.se

My Tran

Idrottslärare F-2, fritids
my.tran@vastbergaskolan.se