Specialpedagog, speciallärare och resurser


Abshiro Idiris

Jacket, resurspedagog, fritids
abshiro.idiris-omar@vastbergaskolan.se

Elias Händig

Kobran, resurspedagog, fritids
elias.handig@vastbergaskolan.se

Margaret Arik

Mikrofonen, Resurspedagog, fritidspersonal
margaret.arik@vastbergaskolan.se

Maria Woxblom

Speciallärare F-3
maria.woxblom@vastbergaskolan.se

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se