Specialpedagog, speciallärare och resurser


Elias Händig

Kobran, resurspedagog, fritids
elias.handig@vastbergaskolan.se

Margaret Arik

Luren, Resurspedagog, fritids
margaret.arik@vastbergaskolan.se

Maria Woxblom

Speciallärare F-3
maria.woxblom@vastbergaskolan.se

Marko Pavic

Jacket, Resurspedagog, Fritids.
marko.pavic@vastbergaskolan.se

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se