Vem ska jag kontakta?

För att öka kvaliteten på skolans verksamhet är det viktigt att eventuella synpunkter och förslag på förbättringar kommer fram till oss. Vid synpunkter och förslag vänd dig i första hand till berörd lärare/personal, i andra hand respektive biträdande rektor eller rektor.