Sjukanmälan

Sjukt barn anmäls av vårdnadshavare via SchoolSoft. Eleven måste sjukanmälas varje dag.

Frånvaro som ej anmälts av vårdnadshavare räknas som ogiltig frånvaro.

Elev som insjuknar under skoldagen skall kontakta klasslärare/mentor eller annan lärare innan eleven lämnar skolan.

I enlighet med skollagen är vi restriktiva med att bevilja ledigheter. Vid särskilda skäl kan ledighetsansökan lämnas till klassläraren/mentorn som kan bevilja ledighet för enstaka dagar. Längre ledighet hanteras av rektor. Ledighetsansökan hittar du under fliken blanketter.

Mikrofonen 08-563 161 14

Kobran 08-563 161 15

Luren 08-563 161 13

Jacket 08-563 161 12