Om dataskyddsförordningen för dig som vårdnadshavare

Dataskyddsförordningen är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Vi behandlar många olika typer av personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad Västbergaskolan gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver skolan hantera ditt barns personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn, adress, och personnummer. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter.

Här kan du se vilka olika personuppgifter som vi kan behöva behandla för ditt barn eller dig, samt vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behandlar personuppgifterna.

Dina rättigheter

Som vårdnadshavare har du rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.

Så här arbetar Västbergaskolan med säkerhet

Som vårdnadshavare till en elev vill vi att du ska känna dig trygg med att vi hanterar ditt barns och dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vårt skydd varierar med vilken information eller vilket system det gäller. Vi har ett omfattande tekniskt skydd som vi använder där det behövs, bland annat centrala brandväggar, webbfilter och säker inloggning. Dessutom kan vi styra och låsa de flesta av elevernas datorer på distans, vilket är bra om en dator försvinner eller blir stulen. Vi arbetar vi med ChromeBook som elevdator vilket är ett extra tryggt val då de är mindre utsatta för virus eller stölder och all data lagras krypterad.

Om du har frågor kring vår tekniska säkerhet bör du i första hand vända dig till skolans rektor Anna Karin Hellsten eller vårt dataskyddsombud Daniel Rehnberg.

Västbergaskolans dataskyddsorganisation

Västbergaskolan är ansvarig för barns/elevers och vårdnadshavares personuppgifter men det är huvudmannen Västbergaskolan AB som är personuppgiftsansvarig för alla barn och elever.

Om du har frågor om hur dina och ditt barns personuppgifter hanteras kontakta i första hand rektor eller biträdande rektor för ditt barn. Om hon inte kan svara på dina frågor kontakta skolans dataskyddsombud.

För att se källor vi får uppgifter ifrån, vänligen se PDF-dokumentet nedan.