Elevhälsan

Här arbetar

Elin Argus, skolsköterska

Kristina Zengin, kurator
På skolan: måndag till fredag

Emma Supanich, skolpsykolog
På skolan: måndag och fredag

Skolläkare Christina Lamers finns på skolan en dag i månaden och träffar elever som genom skolsköterskan har en bokad tid.

Om skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och hälsokontroller. Vi följer upp och kontrollerar tillväxt, syn, hörsel, gör screening för scolios samt vaccinerar enligt fastställda rutiner.

Alla barn i förskoleklass kallas till skolläkarbesök.

Hälsosamtal hålls i åk 4 och åk 8 samt vid behov.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam som har regelbundna möten varje vecka.


Elevhälsoteam

Christina Lamers

Skolläkare
Kontakt förmedlas via skolsköterskan.

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Magdalena Alm

Studie- och yrkesvägledare
08 – 563 161 28
magdalena.alm@vastbergaskolan.se

Kristina Bryntse

Speciallärare årskurs 4-6
kristina.bryntse@vastbergaskolan.se

Anna Karin Hellsten

Rektor
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Karin Forsberg

Biträdande rektor 4-6
0733-414 264
karin.forsberg@vastbergaskolan.se

Anna Stenbom

Biträdande rektor 7-9
0733-41 42 68
anna.stenbom@vastbergaskolan.se

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

Krisgruppen

Helene Lind

Expeditionen
08-563 161 04
helene.lind@vastbergaskolan.se

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Karin Forsberg

Biträdande rektor 4-6
0733-414 264
karin.forsberg@vastbergaskolan.se

Anna Karin Hellsten

Rektor
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Anna Stenbom

Biträdande rektor 7-9
0733-41 42 68
anna.stenbom@vastbergaskolan.se

Milan Vorkapic

Vaktmästare
0733-41 42 63
milan.vorkapic@vastbergaskolan.se

Elin Argus

Skolsköterska
08-563 161 09
elin.argus@vastbergaskolan.se

Eva Malmborg

Biträdande rektor grundsärskolan
0733-414 267
eva.malmborg@vastbergaskolan.se

Daniel Rehnberg

IT-administratör
daniel.rehnberg@vastbergaskolan.se

Johanna Gramsci Sommar

Biträdande rektor F-3
070-757 61 48
johanna.gramsci.sommar@vastbergaskolan.se

För information eller rådgivning

Mottagningsgruppen

Hägersten – Liljeholmen
08 – 508 223 00

Mottagningsgruppen

Hägersten – Liljeholmen (växelnummer)
08 – 508 220 00

BUP


08 – 514 529 50

Maria ungdom


08 – 672 465 00

Tommy Hedström

Fältassistent (Hägersten-Liljeholmen)
0761-22 33 70

Alvaro Torres

Fältassistent (Hägersten-Liljeholmen)
0761-22 33 71