Elevhälsan

Här arbetar

Lina Silverklippa, skolsköterska
På skolan: måndag till fredag

Kristina Zengin, kurator
På skolan: måndag till fredag

Emma Supanich, skolpsykolog
På skolan: måndag och fredag

Skolläkare Christina Lamers finns på skolan en dag i månaden och träffar elever som genom skolsköterskan har en bokad tid.

Om skolhälsovården

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal och hälsokontroller. Vi följer upp och kontrollerar tillväxt, syn, hörsel, gör screening för scolios samt vaccinerar enligt fastställda rutiner.

Alla barn i förskoleklass kallas till skolläkarbesök.

Hälsosamtal hålls i åk 4 och åk 8 samt vid behov.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam som har regelbundna möten varje vecka.


Elevhälsoteam

Anna Karin Hellsten

Rektor
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Anna Stenbom

Biträdande rektor 7-9
0733-41 42 68
anna.stenbom@vastbergaskolan.se

Karin Forsberg

Biträdande rektor 4-6
0733-414 264
karin.forsberg@vastbergaskolan.se

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Lina Silverklippa

Skolsköterska
08-563 161 09
lina.silverklippa@vastbergaskolan.se

Christina Lamers

Skolläkare
Kontakt förmedlas via skolsköterskan.

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

Magdalena Alm

Studie- och yrkesvägledare
08-563 161 28
magdalena.alm@vastbergaskolan.se

Krisgruppen

Anna Karin Hellsten

Rektor
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Anna Stenbom

Biträdande rektor 7-9
0733-41 42 68
anna.stenbom@vastbergaskolan.se

Karin Forsberg

Biträdande rektor 4-6
0733-414 264
karin.forsberg@vastbergaskolan.se

Eva Malmborg

Biträdande rektor grundsärskolan
0733-414 267
eva.malmborg@vastbergaskolan.se

Johanna Gramsci Sommar

Biträdande rektor F-3
070-757 61 48
johanna.gramsci.sommar@vastbergaskolan.se

Helene Lind

Expeditionen
08-563 161 00
helene.lind@vastbergaskolan.se

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Lina Silverklippa

Skolsköterska
08-563 161 09
lina.silverklippa@vastbergaskolan.se

Milan Vorkapic

Vaktmästare
0733-41 42 63
milan.vorkapic@vastbergaskolan.se

Daniel Rehnberg

IT-administratör
daniel.rehnberg@vastbergaskolan.se

För information eller rådgivning

Mottagningsgruppen

Hägersten – Liljeholmen
08 – 508 223 00

Mottagningsgruppen

Hägersten – Liljeholmen (växelnummer)
08 – 508 220 00

BUP


08 – 514 529 50

Maria ungdom


08 – 672 465 00

Tommy Hedström

Fältassistent (Hägersten-Liljeholmen)
0761-22 33 70

Alvaro Torres

Fältassistent (Hägersten-Liljeholmen)
0761-22 33 71